Oferta

Oprócz sal do codziennej nauki, w przedszkolu zaplanowano szereg specjalistycznych sal niezbędnych do terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą bezpłatne.

W zależności od potrzeb przedszkolaków edukacja wspomagana będzie:

 • terapią neurologopedyczną,
 • terapią psychologiczną,
 • terapią pedagogiczną,
 • metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • integracją sensoryczną,
 • stymulacją polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata,
 • terapią taktylną,
 • metodą Biofeedback,
 • metodą Tomatis
 • dogoterapią,
 • rehabilitacją ruchową,
 • hipoterapią,
 • muzykoterapią,
 • socjoterapią,
 • oraz innymi metodami w zależności od potrzeb dziecka.

Teren wokół istniejącego budynku zostanie zagospodarowany: powstanie plac zabaw, z przyrządami dla dzieci niepełnosprawnych, boisko. Zaplanowano liczne nasadzenia drzew i krzewów, a także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.


Przedszkole powstanie w ramach projektu pt. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"
dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Logo Funduszu Europejskiego
Logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Logo Unii Europejskiej
Logo

Toruń, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu

Telefon kontaktowy:

881 211 042

E-mail:

sekretariat@sosw.torun.pl

Beneficjent:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Masz pytania? Masz pytania?

Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania

Znajdź swoje pytanie przy pomocy wyszukiwarki, albo wybierz je z listy poniżej.