Odsłuchaj odpowiedź

Dziecko, które nie uczęszcza na zajęcia religii ma w tym czasie zapewnione inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia rewalidacyjne.