Odsłuchaj odpowiedź

Liczba dzieci w grupie jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wynosi  od 4 do 12 dzieci w grupie. W oddziale dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami  jest nie więcej niż 5 dzieci.  Liczbę dzieci w grupie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.