Odsłuchaj odpowiedź

W przedszkolu zapewniona jest szeroka pomoc specjalistyczna, którą zapewniają: pedagog, psycholog, logopeda i  neurologopeda oraz terapeuci.