Odsłuchaj odpowiedź

Legitymacja przedszkolna jest dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka, a także poświadczającym uprawnienia do korzystania z określonych w ustawie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Legitymacje przedszkolne wydawane są dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Legitymacje te wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe.