Odsłuchaj odpowiedź

W chwili, gdy zostanie zauważone, że dziecko może być chore lub dziecko źle się poczuje udajemy się do pielęgniarki. Jeśli pielęgniarka uzna, że rozwija się infekcja lub dziecko nie czuje się na tyle dobrze, aby mogła pozostać w przedszkolu, rodzic zostaje powiadomiony o stanie zdrowia dziecka oraz jest proszony o odbiór dziecka z przedszkola.