Odsłuchaj odpowiedź

Fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa) – to łagodzenie procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności człowieka w ciągu całego jego życia.