Odsłuchaj odpowiedź

Zespół terapeutów w porozumieniu  z rodzicami  ustala formy terapii na podstawie diagnozy i wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej.