Odsłuchaj odpowiedź

Tak, oczywiście dzieci mogą przynosić swoje zabawki do przedszkola, na własną odpowiedzialność rodzica. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za ewentualne zniszczenia zabawek.