Odsłuchaj odpowiedź

Tak, placówka prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.  Wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chili rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci przedszkolne z naszego Ośrodka również uczestniczą w zajęciach WWRD.