Odsłuchaj odpowiedź

Chore dziecko nie możne przebywać w przedszkolu ze względu na to, że jest to niebezpieczne dla innych dzieci znajdujących się w grupie.