Odsłuchaj odpowiedź

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które posiadają jedno z poniższych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z uwagi na autyzm,
  • z uwagi na niepełnosprawność ruchową,
  • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną.