Odsłuchaj odpowiedź

Każdy dzień w przedszkolu przebiega zgodnie z opracowanym planem dnia. Rano jest czas swobodnej zabawy dzieci. Około godziny 9:00 dzieci jedzą śniadanie. Po śniadaniu jest czas na zajęcia ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem muzyki oraz instrumentów. Następnie odbywa się pierwsza część zajęć z zakresu edukacji przedszkolnej. Potem dzieci wychodzą na spacer, uczestniczą w obserwacjach przyrodniczych, zabawach i grach na powietrzu lub placu zabaw. Po powrocie do przedszkola dzieci mają czas na swobodną zabawę. Około godziny 13 jest obiad, po którym odbywa się druga część zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji przedszkolnej. Następnie jest czas swobodnej zabawy w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniami dzieci, podwieczorek, po czym dzieci rozchodzą się do domów.