Odsłuchaj odpowiedź

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole realizując program wychowania przedszkolnego, zapewnia dziecku zajęcia rewalidacyjne wynikające z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy specjalistycznej w przedszkolu. Treści i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.