Odsłuchaj odpowiedź

Muzykoterapia to metoda wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na człowieka. Muzyka prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. 

Arteterapia wykorzystuje naturalne predyspozycje dzieci do twórczych zachowań. Metoda ta pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spontaniczne działania plastyczne, w szczególności ekspresja twórcza związana jest z rozwojem emocjonalnym.