Odsłuchaj odpowiedź

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które przyjmują leki w ciągu dnia. W Ośrodku jest wykwalifikowana pielęgniarka, która ma uprawnienia do podawania leków wskazanych przez rodziców/opiekunów.