Odsłuchaj odpowiedź

W uzgodnieniu z rodzicami i radą –pedagogiczną  ustala się miesięczną przerwę w wakacje.