Odsłuchaj odpowiedź

Jeśli dziecko:

  • ma nadwrażliwość na dźwięki,
  • ma zaburzenia koncentracji uwagi,
  • ma konieczności powtarzania poleceń,
  • ma błędna interpretacja pytań,
  • ma niewyraźne pismo,
  • myli strony – lewa/prawa,
  • ma monotonny głos,
  • ma ubogie słownictwo,
  • ma nadwrażliwość emocjonalną

to terapia Metodą Tomatisa jest dla niego.