Odsłuchaj odpowiedź

Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przebadanie dziecka i wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnej z miejscem zamieszkania. Po wydaniu takiego orzeczenia rodzic składa wniosek o skierowanie dziecka do naszej placówki do Prezydenta Miasta Torunia (w przypadku dzieci zamieszkałych w Toruniu) lub do Starosty Powiatowego (w przypadku dzieci zamieszkałych poza Toruniem). Następnie rodzic składa podanie o przyjęcie do przedszkola i wypełnia komplet dokumentów znajdujących się w sekretariacie.

Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce "Nabór". Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa cały rok. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu dziecka do grupy przedszkolnej decyduje kolejność zgłoszeń.