Odsłuchaj odpowiedź

Jeśli dziecko:

  • niechętnie podejmuje czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz ma problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową,
  • ma znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej (obręczy barkowej, stawu łokciowego, w obrębie nadgarstka i stawów palców),
  • ma problem w zakresie samoobsługi,
  • jest wrażliwe na dotyk,
  • jest niewidome lub słabowidzące (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy)

to terapia ręki jest dla niego. Terapia ręki to proces, którego jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z ołówkiem w ręku.