Odsłuchaj odpowiedź

Planuje się uruchomienie 5 grup przedszkolnych, które obejmą edukacją i terapią 26 dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego.