Odsłuchaj odpowiedź

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie dziecka w wieku 2,5 lat.