Odsłuchaj odpowiedź

Diagnoza jest przeprowadzana przez p nauczycieli w przedszkolu.  Jej celem jest zapoznanie się z rozwojem i możliwościami dziecka. Dla nauczycieli są to bardzo cenne informacje, które pozwolą opracować i realizować indywidualne programy nauczania oraz wyznaczać cele terapeutyczne.