O przedszkolu

Nowe przedszkole w Korczaku!

Już za rok w Toruniu ruszy 6-oddziałowe przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Rekrutacja rozpocznie się w lutym 2019 roku, aby w nowym roku szkolnym 26 dzieci mogło rozpocząć naukę i terapię. Przedszkole zapewni również miejsca pracy dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Dodatkowo przewidziano 120 miejsc do realizacji zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

2–piętrowy budynek stanie na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21. Oprócz sal do codziennej nauki, w przedszkolu zaplanowano szereg specjalistycznych sal niezbędnych do terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą bezpłatne.

W zależności od potrzeb przedszkolaków edukacja wspomagana będzie:

 • terapią neurologopedyczną,
 • terapią psychologiczną,
 • terapią pedagogiczną,
 • metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • integracją sensoryczną,
 • stymulacją polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata,
 • terapią taktylną,
 • metodą Biofeedback,
 • metodą Tomatis
 • dogoterapią,
 • rehabilitacją ruchową,
 • hipoterapią,
 • muzykoterapią,
 • socjoterapią,
 • oraz innymi metodami w zależności od potrzeb dziecka.

Teren wokół istniejącego budynku zostanie zagospodarowany: powstanie plac zabaw, z przyrządami dla dzieci niepełnosprawnych, boisko. Zaplanowano liczne nasadzenia drzew i krzewów, a także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Przewidziano również miejsca parkingowe.

 

Przedszkole powstanie w ramach projektu pt. „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.


Przedszkole powstanie w ramach projektu pt. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"
dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Logo Funduszu Europejskiego
Logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Logo Unii Europejskiej
Logo

Toruń, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu

Telefon kontaktowy:

688 506 915

E-mail:

m.jankowska@kujawsko-pomorskie.pl

Beneficjent:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Masz pytania? Masz pytania?

Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania

Znajdź swoje pytanie przy pomocy wyszukiwarki, albo wybierz je z listy poniżej.